IP:  
100.28.2.72 

Šta je web hosting?

Web hosting podrazumeva posedovanje dela ili celokupnog prostora na serveru povezanom na globalnu internet mrežu posredstvom širokopropusne komunikacije najčešće obezbeđene od strane data centra ili drugih organizacija koje su uključene u pružanje internet usluga. Prostor na serverima se najčešće iznajmljuje na određeni period, ali česta je praksa i potpuna organizacija web hosting servisa u okviru kompanija i organizacija.

Razlikuje se više način distribucije web hosting usluga, počev od deljenog (shared) hostinga, preko virtuelnih hosting rešenja do potpuno namenskih servera za napredne korisnike. Administracija servera kao vrlo važan aspekt upravljanja celokupnim resursima predstavlja aktivnosti najčešće rezervisane za sistem administratore i tehničku podršku provajdera, ali u poslednje vreme i krajnji korisnici moraju da se upoznaju sa određenim stepenom administracije u cilju postizanja stabilnosti i kontinuiteta u radu sopstvenih hosting naloga.

Deljeni (shared) hosting

Deljeni (shared) hosting predstavlja način distribucije usluga gde se više internet prezentacija hostuje na jednom serveru povezanom na globalnu internet mrežu. Pojedinačne internet prezentacije - hosting nalozi podeljeni su na logičke jedinice koje hardverske i delom softverske resurse dele sa ostalim nalozima i čine tzv. konkurentne korisnike na serveru.
Razlikuju se dva načina implementacije shared web hostinga: zasnovan na deljenju IP adrese web servera, gde se svim particijama i nalozima pristupa preko jedne IP adrese, prilikom čega server prihvata unetu URL adresu i usmerava posetioca na ciljni nalog.

Na primer ukoliko se nalozi www.site.com i www.site2.com nalaze na istom serveru, obe adrese su usmerene na istu IP adresu, ali na različite particije/logičke jedinice servera. Kada web pretraživač zahteva resurse od web servera korišćenjem HTTP protokola upućeni zahtev sadrži i "hostname" parametar na osnovu kojeg web server identifikuje hosting nalog čiji sadržaj treba da bude prikazan. Drugi način je IP-zasnovana distribucija usluga deljenog hostinga, gde postoji više IP adresa na serveru koji se dodeljuju pojedinačnim nalozima. Prednost IP baziranog hostinga jeste mogućnost dedeljivanja SSL certifikata nalozima.
Glavna karakteristika shared hostinga jeste postojanje centralne administracije servera od strane tehničkih lica, što predstavlja pogodnost za one korisnike koji ne žele da se bave osnovnim ali i složenim informatičkim podešavanjima.

Sa druge strane ovo je istovremeno i prepreka za napredne korisnika koji žele da razvijaju i testiraju nove funkcionalnosti kroz mogućnost većeg stepena kontrole. Način funkcionisanja deljenog hostinga nije pogodan za korisnike koji zahtevaju složeniju softversku podršku za razvoj izvan one koju pruža standardna konfiguracija provajdera. Skoro sve aplikacije na serveru namenjene su zajedničkim uslugama svih korisnika. Ipak shared hosting je ekonomičnije tj. jeftinije rešenje u odnosu na druge načine distribucije web hosting usluga.

Deljenje servera podrazumeva deljenje dva najvažnija resursa hostinga: prostora i protoka. Problem nastaje ukoliko jedan od istovremenih korisnika optereti server pokretanjem zahtevnih skripti ili iznenadnim povećanjem protoka, što dovodi do usporavanja rada servera i samim tim dostupnost ostalih hosting naloga. Praktično rešavanje ovih problema jeste dinamička alokacija određene količine resursa nalozima gde se svako ponovno prekoračenje dodatno tarifira ili privremeno suspenduje.

Prednost deljenog hostinga ogleda se u povoljnoj ceni, jer server je skup deo opreme koji zahteva intezivno praćenje i održavanje, pri čemu se deljenjem resursa efikasno raspodeljuju troškovi na više korisnika. Deljeni hosting je često dobro mesto za početak, pogotovo kada niste sigurni šta su vaše potrebe, koliko posetilaca ćete imati i koliko prostora Vam je potrebno.VPS (Virtual Private Server)

Virtuelni server je način podele fizičkog servera na više virtuelnih servera gde svaki server pokrećei sopstveni operativni sistem i nezavisno od drugih može se resetovati, namenski podešavati, reinstalirati i sl. Praksa podele jednog servera na više virtuelnih jedinica odavno je kod mainframe računara ali je velika primena počela sa razvojem tehnologija za virtuelizaciju. Fizički, jedan server se standardno pokreće, nakon čega se pokreću svi VPS - virtuelni serveri u predefinisanom okruženju. Virtuelni serveri nemaju direktan pristup celokupnom hardveru, već se pokreću sa hard diska. Razlikuju se dve vrste virtuelizacije: hardverski i softverski zasnovane. Na osnovu softvera za virtuelizaciju okruženja, virtuelne mašine zahtevaju resurse glavnog čvora (node). Ova vrsta virtuelizacije ima mnoge prednosti u okruženju, jer ne zahteva obavezno resetovanje celog servera. Najzastupljenija okruženja za virtuelizaciju su: Xen, Virtuozzo i Open VZ. Hardverski bazirana virtuelizacija, kreira realne hardverske particije, gde naknadno nije moguće vršiti izmene bez resetovanja celog sistema.Značaj VPS hostinga jeste u premošćavanju prednosti i mana u korišćenju shared i dedicated hostinga, pružajući softversku nezavisnost korisniku od drugih korisnika servera posredstvom mehanizma virtuelnog servera, a sa druge strane manje fizičkog servera u odnosu na skupa dedicated rešenja.

S obzirom da VPS pokreće kopiju sopstvenog operativnog sistema, korisnici imaju ulogu administratora koji može da instalira skoro svaki softver koji funkcioniše na operativnom sistemu. VPS najčešće ima zagarantovane hardverske resurse prvenstveno u delu procesora, memorije, i disk prostora.

Parallels Virtuozzo pruža zajednički sloj virtuelizacije koji dodeljuje resurse sistema preko virtuelnih servera nazvanih kontejneri. Rezultat je linearan, kreira se efikasan sloj virtuelizacije. Ovo se prevodi u viši odnos virtuelnih servera u odnosu na fizički server obezbeđujući dobre performanse za upravljanje virtuelnim okruženjem. Neke od tih prednosti su dinamička preraspodela resursa. Virtuozzo se instalira na već postojeći operativni sistem i uglavnom podržava hardver koji je podržan od strane operativnog sistema. Softverski dodaci imaju dugu listu hardverskih drajvera.

Virtuleni serveri idealno su rešenje za zahtevne web aplikacije, forume sa velikom posećenošću, e-commerce rešenja, kao i platforme za projektne potrebe u razvoju softvera.


Dedicated hosting

Dedicated hosting predstavlja način distribucije hosting usluga gde korisnik zakupljuje ceo server koji se ne deli sa drugim korisnicima. Ovo je dosta fleksibilnije rešenje u odnosu na shared hosting jer korisnik ima potpunu kontrolu nad celokupnim serverom uključujući i izbor operativnog sistema, serverskih aplikacija, hardvera dok sama administracija može biti od strane hosting kompanije (managed hosting). Dedicated serveri su najčešće smešteni u data centrima u kojima su obezbeđeni izvori neprekidnog napajanja, redudantni servisi i stručna podrška. Raspoloživost , cena, i znanje zasposlenih najčešće određuju vrstu operativnog sistema koji su ponuđeni na serverima. Različite verzije Linux operativnih sistema često su uključene u krajnju ponudu bez dodatnih troškova. Komercijalni operativni sistemi kompanije Microsft uključuju Microsft Windows Server koji se obezbeđuje kroz posebam program licenciranja.

Razlikuje se nekoliko standardnih nivoa održavanja dedicated servera od strane hosting provajdera:

- Fully managed (potpuno nadgledani) koji podrazumeva praćenje, ažuriranje softvera, restartovanje, bezbedonosne zakrpe, i nadogradnje sistema. Korisnici nemaju potrebu za posedovanjem naprednih informatičkih znanja ili administracijom ili angažovanjem trećih lica za ove poslove.
- Managed (upravljanje) predstavlja srednji nivo podrške, ali deo administracije se delegira na korisnika
- Self managed (upravljanje od strane korisnika) podrazumeva osnovni nivo podrške

- Unmanaged (bez podrške) zahteva potpunu administraciju od strane korisnika

Bez obzira na nivo podrške, hosting provajder će i dalje obezbeđivati bezbednost mreže, hardverske resurse, i sve druge elemente neophodne za normalno funkcionisanje hostinga.

Mesečni protok podataka predstavlja količinu podataka koja se prenosi sa jedne tačke na drugu, u određenom vremenskom periodu. Na primer prilikom posete stranici internet prezentacije koja se nalazi na serveru od strane posetioca ostvaruje se određeni protok/prenos podataka kao posledica razmene informacija u toku pregleda sadržaja pomenute stranice. Za razliku od shared hostinga gde je na jednom serveru veliki broj istovremenih korisnika. kod dedicatde hostinga jedan server je posvećen samo jednom korisniku koji ima potpunu kontrolu i ekskluzivno pravo na protok servera, procesor, memoriju, i prostor za skladištenje gde performanse neće uticati na promet i korišćenje obrazaca drugih korisnika. Kupovinom dedicated servera dobija se hosting rešenje koje će biti podešeno prema sopstvenim potrebama.

©2008-2011 HOSTIREX. Sva prava zadržana.Prezentacija je optimizovana za IE8,Mozilla Firefox,Google Chrome